Hinnasto

Uuden pihan rakentajalle

Hyvissä ajoin yhdessä talon suunnittelun kanssa aloitettu pihan ja maaston suunnittelu varmistaa toimivan, esteettisen ja muuttuviin tarpeisiin joustavan pihan toteuttamisen. Pihan suunnittelu yhdessä ammattitaitoisen ja koulutetun maisemasuunnittelijan kanssa antaa pihan rakentajille riittävät ohjeet ja varmistaa onnistuneen ja tavoitteiden mukaisen lopputuloksen.

Uuden pihan budjettiin kannattaa varata yleensä 10-20% koko uudisrakennushankkeesta. Maisemasuunnittelijan osuudeksi pihan rakentamisen budjetista kannattaa varata 5-10%.

Kun pihasuunnitelmaa täydentämään tarvitaan erikoissuunnittelua (esim. sähkösuunnitelma), sen hinta annetaan saadun tarjouksen perusteella.

Tontin analyysi ja pihan tyylin ja muotoilun alustava design sähköisessä muodossa. Sisältää myös tontinkäyttösuunnitelman, jolloin luonnosta voi käyttää rakennuslupahakemuksen liitteeksi. Alustava desing -suunnitelma voidaan tarvittaessa täydentää pihasuunnitelmaksi erikseen sovitusti.

Pihasuunnitelma sisältää viherrakentamaisen suunnitelmat, istutussuunnitelman, pihan varusteet ja käytettävät materiaalit. Lisäksi suunnitelma sisältää teknisiä tietoja esimerkiksi pinnantasauksesta, valaistuksen periaatteet sekä tietoa hulevesien ohjaamiseen. Erilliset erikoissuunnitelmat laskutetaan erikseen.

Suunnitelma, jonka avulla voidaan pyytää viherrakentamisen urakkatarjoukset.

Osasuunnitelma sisältää pihalle yhden rajatun kohteen suunnittelun, esim. istutusalue tai terassialue, nuotiopaikka tai lasten leikkipaikka.

Pihaneuvontakäynti / konsultointikäynti 2 h/350 €
Ylimenevä aika jokaiselta alkavalta tunnilta 115 €/h

Tasaussuunnittelu ja kartoitus 115 € / h. Sisältää pihan tarkan kartoituksen ja pinnantasauksen suunnittelun.
Urakka-asiakirjojen laatiminen, urakkatarjouspyynnön lähettäminen ja tarjouksien vertailu 115 €/ h.

Työmaapäällikköpalvelu 95 €/h. Lisäksi veloitetaan matkakulut 1 €/km Haminan toimisto-kohde-Haminan toimisto sekä työhön liittyvän dokumentaation laatiminen sopimuksen mukaan. Työmaapäällikkö neuvoo ja ohjaa urakoitsijoita ja tekijöitä kohteen toteuttamisessa.

Viherrakennuskohteen valvonta 95 €/h. Ammattitaitoinen valvoja toimii asiakkaidensa puolesta valvoen mm. viherrakennushankkeen aikataulua, töiden yhteensovittamista, teknisen toteutuksen laatua, materiaalitoimituksia, työturvallisuutta ja tarvittaessa tekee myös kustannusseurantaa.

Kunnossapidon suunnitelma
Hyvin rakennettu piha tarvitsee myös säännöllistä, oikea-aikaista ja asiantuntevasti toteutettua kunnossapitoa ja hoitoa. Pihan kunnossapidon suunnitelman hinta kahdelle vuodelle tehdyn pihasuunnitelman pohjalta on 350 €.

Suunnitelma on mahdollista mallintaa 3D-muotoon. Hinta tarkennetaan tapauskohtaisesti.

*Suunnittelutöiden hinnat ovat alkaen-hintoja noin 1000-1500 -neliöiselle tontille. Lopulliseen hintaan vaikuttavat tontin koko, ratkottavat korkoerot, asiakkaan toiveet ja tarpeet, niiden määrä ja vaatimustaso.

Lisäksi laskutettavia hintoja 

Lisäksi laskutetaan matkakulut 1 €/km Haminan toimisto-kohde-Haminan toimisto ja kopiointikuluja sekä tausta-aineistojen ja dokumenttien laatimisen kuluja todellisten kustannusten perusteella. 

Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %.

Pihan peruskorjaajalle

Pihan peruskorjaus on aina kannattava investointi, joka nostaa myös kohteen arvoa oman viihtyvyyden lisäksi.

Peruskorjauksen suunnittelun alussa tarvitaan budjetti ja aikataulu, joiden perusteella suunnittelua lähdetään tekemään. Lopullisen hinnan valmiille pihalle määrittelee kohteen toteuttaja, tehdäänkö työ itse, vai käytetäänkö työssä ammattilaisia. Suunnittelija ei hinnoittele toisten ammattilaisten työtä. Kannattaa ottaa huomioon, että budjetti saattaa yllättää, koska yleensä kohteessa on myös vanhan purkamista.

Peruskorjauksen kustannuksia arvioitaessa kannatta ottaa huomioon mahdollisuus kotitalousvähennykseen.
Esimerkiksi saneerauskohteiden vähäinen pihasuunnittelutyö kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin, jos sen lisäksi tehdään vähennykseen oikeuttavaa laajempaa viherrakennustyötä. Tarkista oman kohteesi tilanne www.vero.fi.

Pihakäynti sisältää vierailun kohteessa, ammattilaisen arvion piharemontin tarpeesta ja koosta sekä pihan tyylin ja muotoilun sähköiseen muotoon. Design -suunnitelmassa pihan tilanjako, toiminnot, kasvillisuus, varustelua ja pihan pinnoitteet on esitetty ehdotuksina tai vaihtoehtoina. Suunnitteluun tarvitaan mm. mittakaavallinen asemakuva ja mahdollisesti muita lähtötietoja.

Suunnitelma, jonka avulla voidaan pyytää viherrakentamisen urakkatarjoukset. Pihan peruskorjausta varten tarvittava suunnitelma sisältää tarvittaessa kaksi käyntiä kohteessa ja pihasuunnitelman sähköisessä muodossa. Pihasuunnitelmassa on määritelty tontin käyttö, materiaalit, varusteet ja istutussuunnitelman, alustavan määrälaskelman sekä valaistuksen ja hulevesien ohjauksen periaatteet.

Mikäli peruskorjaushankkeessa tarvitaan erikoissuunnittelua (esim. sähkösuunnitelma), suunnitelman hinta annetaan tarjouksen perusteella.
Lisäksi laskutetaan syntyneet dokumentoinnin kulut, kuten kopiointi, todellisten kustannusten mukaan.

Suunnitelma on mahdollista mallintaa 3D-muotoon. 3D-mallinnuksen hinta alk. 1000-1500 €. Tarkennetaan tapauskohtaisesti.

Osasuunnitelma sisältää pihalla yhden rajatun kohteen suunnittelun, esim. istutusalue tai terassialue, nuotiopaikka tai lasten leikkipaikka.
Osasuunnitelman hinta/kohta alkaen 800 €

Pihaneuvontakäynti / konsultointikäynti 2 h/350 €.
Ylimenevä aika jokaiselta alkavalta tunnilta 115 €/h

*Suunnittelutöiden hinnat ovat alkaen-hintoja noin 1000-1500 -neliöiselle tontille. Lopulliseen hintaan vaikuttavat tontin koko, ratkottavat korkoerot, asiakkaan toiveet ja tarpeet, niiden määrä ja vaatimustaso.

Lisäksi laskutettavia hintoja 

Lisäksi laskutetaan matkakulut 1 €/km Haminan toimisto-kohde-Haminan toimisto ja kopiointikuluja sekä tausta-aineistojen ja dokumenttien laatimisen kuluja todellisten kustannusten perusteella. 

Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %.

Erilliset asiantuntijapalvelut

Jokainen hanke on ainutkertainen, jolloin hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa voidaan tarvita monia eri asiantuntijoita. Autan mielelläni hankkeesi läpiviennissä osaamisellani ja kokemuksellani joko erillisillä palveluilla tai huolehtimalla puolestasi koko viherrakentamishankkeen etenemisestä.

Sisältää pihan tarkan kartoituksen ja pinnantasauksen suunnittelun.

Urakka-asiakirjojen laatiminen, urakkatarjouspyynnön lähettäminen ja tarjouksien vertailu.

Lisäksi veloitetaan matkakulut 1 €/km Haminan toimisto-kohde-Haminan toimisto sekä työhön liittyvän dokumentaation laatiminen sopimuksen mukaan. Työmaapäällikkö neuvoo ja ohjaa urakoitsijoita ja tekijöitä kohteen toteuttamisessa. Työmaapäälliköstä on apua esimerkiksi työmaan aloituksessa ja uusien urakoitsijoiden aloittaessa oman osuutensa.

Lisäksi veloitetaan matkakulut 1 €/km Haminan toimisto-kohde-Haminan toimisto sekä työhön liittyvän dokumentaation laatimisesta aiheutuneet kulut. Ammattitaitoinen valvoja toimii asiakkaidensa puolesta valvoen mm. viherrakennushankkeen aikataulua, töiden yhteensovittamista, teknisen toteutuksen laatua, materiaalitoimituksia, työturvallisuutta ja tarvittaessa tekee myös kustannusseurantaa.

Hyvin rakennettu piha tarvitsee myös säännöllistä, oikea-aikaista ja asiantuntevasti toteutettua kunnossapitoa ja hoitoa. Pihan kunnossapidon arviointikäynti ja asiakkaan kirjaamat hoito-ohjeet tehdään neuvontakäyntinä, jonka hinta on 350 €/2h. Lisäksi laskutetaan matkakulut 1 /km Haminan toimisto-kohde-Haminan toimisto. Asiakas voi tilata myös pelkästään kirjallisen hoitosuunnitelman olemassa olevalle pihalleen. Hoitosuunnitelman hinta muodostuu pihaneuvontakäynnistä (350 €) ja kohteelle laaditusta hoitosuunnitelmasta (600 €), yhteensä 950 €.

Lisäksi laskutettavia hintoja 

Lisäksi laskutetaan matkakulut 1 €/km Haminan toimisto-kohde-Haminan toimisto ja kopiointikuluja sekä tausta-aineistojen ja dokumenttien laatimisen kuluja todellisten kustannusten perusteella. 

Kaikki hinnat sisältävät alv 24 %.

Ota yhteyttä.

Kysy lisää puhelimitse, sähköpostilla tai oheisella lomakkeella.

Maisemasuunnittelija Minna Harju logo

Kiitos viestistäsi.

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.